2011. ápr 13.

Hogyan tovább Hunyadi?

írta: Lmagazin
Hogyan tovább Hunyadi?

 

Az Iskolaszék elnöke Szülői Fórumot hív össze az iskola jövőjének témakörében. A Fórum időpontja 2011. április 14-én 18 óra.
Helyszíne- közösségi tér hiányában
(?) - az udvar.

forrás: Hunyadi Mátyás Gimnázium honlapja

A Képviselő-testület 2011. március 3-ai ülésén felhatalmazta Ughy Attila polgármestert, hogy tárgyalásokat folytasson a az Evangélikus Egyházzal a Hunyadi Mátyás Gimnázium és a Pitagorasz általános iskola átadásáról. A testület döntését követően sokan úgy érzik, hogy az átadásról szóló döntés már rég megszületett. Erre utal többek között az a két tény, hogy a polgármester felhatalmazását követően a Hunyadi Gimnáziumban megjelent a tervezett új igazgató és már intézkedni kezdett. Úgyszintén ellentmond a testületi határozatnak, hogy az Evangélikus egyház honlapján már eldöntött tényként közlik az átadást. 
 A Hunyadi Mátyás Gimnázium történetéről és a jelenlegi állapotról Kabdebó Ferenc igazgató urat kérdeztük.
-A gimnázium, amely korábban Steinmetz nevét viselte, a 80-as évek végéig egyedüli középiskola volt a kerületben. Ide igazán motivált gyerekek jártak. Nem véletlen, hogy a főiskolákra, egyetemekre a felvételi arány elérte a 90%-ot. Miután létrejött a Karinthy - és a Vörösmarty Gimnázium is, így a gyerekek számára több választási lehetőség is nyílt a továbbtanulásra. Sajnos, az akkor már Hunyadi Gimnázium hírneve romlott, megszűnt a természettudományos tagozat.
2008. augusztusban vettem át az iskola vezetését. Pályázatomban külön kihangsúlyoztam, hogy az iskolának egy arculatot kellene adni, és vissza kellene szerezni a jó hírnevét. Az első-második év azzal telt, hogy többek között újraírtuk a pedagógiai programot, csináltunk egy öt évfolyamos nyelvi tagozatos osztályt, egy természetbúvár osztályt, egy humán- és egy rajz tagozatos osztályt. Emellett pl. füstmentessé tettük az iskolát, szigorúbbá tettük a hiányzást stb. A célom az volt, hogy a Hunyadi legyen egy olyan gimnázium, ami képes és hajlandó befogadni azokat a gyerekeket a kerületből, Dél-Pestről, az agglomerációból, akik nem feltétlenül kitűnőek, nem annyira erősen motiváltak, de azért valamit akarnak magukkal kezdeni. Ezért is indultunk egy TÁMOP pályázaton, hogy megújuljunk. Valami változás elindult, amit úgy láttunk, hogy a 2010-ben készített kompetenciamérés alkalmával a 10. osztályosok eredményével - akik velem együtt kezdtek az intézményben- az országos listán közel 60 hellyel kerültünk előrébb. Ez nem egy pontos mérés, lehetett egy egyszeri alkalom, de már valamit mutat. Emellett megnőtt az intézmény iránt az igény: tavaly közel kilencszázan jelölték meg az iskolát, míg a nyelvi előkészítő osztályba ötszázan jelentkeztek, és az első hetven főből kerültek ki a bejutott tanulók.
-Az iskola épülete sosem volt egyházi tulajdonú. Véleményem szerint egyszerű oka van annak, hogy az evangélikus egyház kapja meg: van már katolikus, református iskola a kerületben, evangélikus nincs. Úgy tudom, hogy a Hunyadi Gimnázium június 15- augusztus 31. között jogutód nélkül szűnik meg, vagyis így minden dolgozónak fel kell mondani, végkielégítést stb. kell adnia a fenntartónak. Véleményem szerint egy intézményt meg lehet úgy is szüntetni, hogy az egyház létrehozza a maga iskoláját és ez lesz a jogutódja a Hunyadinak. Így a jogutód intézmény köteles minden dolgozót, tanulót átvenni, de a dolgozónak nyilatkoznia kell arról, hogy a közalkalmazotti törvény hatálya alól a munka törvénykönyvének hatálya alá fog tartozni. Így, ha valaki ezzel a lehetőséggel nem él, akkor az a végkielégítést, stb. az egyháztól kapja meg. Egy másik lehetőség szerint, marad az iskola, csak a fenntartás jogát adják át az evangélikus egyháznak. Tehát, ha jogutód nélkül szűnik meg, akkor nem jó az az önkormányzatnak, mert többletkiadással jár, nem jó a dolgozóknak, mert semmit nem tudnak. Ez a megoldás csak az evangélikus egyháznak jó. A jogszabály más lehetőségeket is biztosít.
Az egész helyzettel kapcsolatban főként a nyolcadikosok szülei vannak felháborodva, hiszen a felvételi határidőt (február 18.) követően derült ki ez az átszervezés. A gimnáziumba járó diákok szüleinek egy része szintén fel van háborodva, viszont nagy részük szerintem, tudomásul veszi a döntést.
 Dr. Bognár Zoltán elnök (Hunyadi Mátyás Gimnázium Hagyományőrző Diákegyesület)
Négy évig jártam ebbe a gimnáziumba, és 1969-ben én alapítottam meg az akkor még öregdiákok klubját, ami négy évig állt fenn, majd 2000-től újrakezdtük a munkát. Az egyesületi formára 2002-ben váltottunk, így pályázni tudtunk. Az iskola fennállásának 70. évfordulójára egy könyvet is kiadtunk többek között pályázati támogatással. Most pedig épp a 75. évforduló előtt jön ez a badar ötlet, hogy adjuk át az intézményt az evangélikus egyháznak.
Az egyesület vezetősége elhatározta, hogy tiltakozni fog az átszervezés ellen mihelyt olyan információk birtokába kerülünk, hogy végül is mit szeretnének csinálni az iskolával. Eddig csak fél füllel hallottunk dolgokat. Ha egy éppen 75 éves iskolát el lehet tüntetni a föld színéről; akkor az ellen határozottan tiltakozunk. Szeretnénk az okokat megtudni, mert ha átadják az evangélikus egyháznak a gimnáziumot, akkor azt miért nem tudja az állam finanszírozni, miért kell akkor az egyháznak, amely még szegényebb. Mert az egyházakat is az állam finanszírozza. 
 

Gyenge Károly alelnök (XVIII. kerületi Jobbik)

Az iskolára morálisan ráfér, hogy egy evangélikus egyház veszi át, ezzel nincs probléma. Sőt azzal sem, hogy reggeli imádság, áhítat lesz, valamint etika tantárgy oktatása. Ez nagyon pozitív. A probléma mindezzel az, hogy a juttatásokat, amelyeket a közalkalmazottak megszereztek (jutalmak, jubileumi jutalmak stb.), azokat vajon az egyház megtartja-e. Ha nem tartja meg, akkor miként szeretné kompenzálni? Erre még nem kaptunk választ. Emellett elveszik a cafetéria, valamint a közalkalmazotti státusz az egyházi iskolában. Mostantól a Munka Törvénykönyve alá fog tartozni minden dolgozó. Ami biztos, a munkavállalók- és a diákok eddig megszerzett jogainak nem szabad sérülnie.

Bár tudomásom van róla, de én nem voltam jelen, amikor a leendő igazgató, Cselovszky Jenő úr bent volt- ő jelenleg a szintén a gimnázium épületében található esti gimnázium igazgatója-, így nem tudom, a pedagógusokkal miről beszélt.
Az egyház egyébként a meglévő tanári kollektívákra szeretne építeni, amit egyik oldalról meg is értünk. Hiszen nem vagyunk biztosak abban, hogy megfelelő létszámú, jól képzett, magasan kvalifikált pedagógussal rendelkezik az evangélikus egyház. Tudomásom szerint nem is képez önállóan pedagógusokat. Az önkormányzat szempontjából pedig érthetetlennek tartjuk, hogyha ezt a lépést az oktatási színvonal felemelése érdekében teszik meg ugyanezzel a kollektívával, akkor ezek szerint a vezetéssel van probléma. Ezt azonban nem tudják világnézetileg semleges alapon felfogni.
 
Petrovai László (LMP) önkormányzati képviselő
Annak nagyon örülünk, hogy az evangélikus egyház egy ilyen oktatási centrumot hoz létre a kerületben.
Aminek viszont nem örülünk, sőt ellenezzük, hogy ennek az oktatási centrumnak a létrehozására intézményeket és kollektívákat bocsássunk a rendelkezésükre. Ezzel párhuzamosan magával a tempóval sem értünk egyet, valamint az a tájékoztatás, amit el kell, hogy szenvedjenek mind az iskolába járó-, mind az oda felvételt nyert diákok és az ő szüleik. Ezt mindenképpen másképp kellett volna megvalósítani.
A harmadik dolog, amit ki kell hangsúlyozni, hogy a Hunyadi Gimnázium sosem volt egyházi iskola. A gimnáziumot egy kerületi identitásformáló, erős jelképnek tekintjük, és az erről való lemondást nem tartjuk jó üzenetnek. Mi a képviselő-testületi ülésen is azt mondtuk, hogy egy lassú építkezést javasolnánk az egyháznak, és nézzük meg, hogy tudunk-e a számukra egy alkalmas ingatlant biztosítani, vagy egy olyan területet, ahol el kezdenek építkezni.
A tervek amúgy is arról szólnak, hogy egy óvodát építenek. Ha ez az óvoda már 3-4 éve üzemel, akkor ennyi idő alatt már fel lehetett volna húzni egy épületet, ahol az általános iskola üzemel, vagy egy meglévő intézményt átalakítva lehetett volna kialakítani az általános- és középiskolát feltéve, hogy erre igény is jelentkezik. 
  

 

Szólj hozzá

fidesz hazugság átverés hunyadi mátyás gimnázium pestszentlőrinc pestszentimre kapdebó ferenc gyenge károly petrovai lászló bognár zoltán