2012. sze 22.

Reformátusok vs katolikusok: ismét összeugranak a hittanon?

írta: Lmagazin
Reformátusok vs katolikusok: ismét összeugranak a hittanon?

Kiakadtak a katolikusok. Az alapvető református hittételeket tartalmazó Heidelbergi Káté új magyar fordításában változatlan formában szerepel az a pont, amely szerint a katolikusok „kárhozatos bálványimádást” követnek el. A reformátusok a hagyományok tiszteletére hivatkozva ragaszkodnak a szöveghez

A katolikus püspöki kar közelmúltban tartott ülésén kiderült, a testület úgy érzi, szükség van a katolikus hit tartalmának „szélesebb körű és mélyebb” megismertetésére. A tapasztalat ugyanis azt mutatja, hogy olyan nézetek terjednek, amelyeket tévesen tulajdonítanak a katolikus egyháznak, illetve olyanok, amelyek az egyház tanításának téves értelmezésén alapulnak. A püspöki kar tanácskozást szervez: ennek egyik témája a keresztény felekezetek közötti ökumenikus kapcsolatokról szóló katolikus dokumentum lesz.

Erdő Péter bíboros, a kar elnöke az ülés utáni tájékoztatón a téves nézeteket illetően nem említett példákat. Kérdésünkre általánosságban annyit mondott, hogy nem tartaná szerencsésnek, ha a „szenvedélyes hitviták légköre térne vissza”. A bíboros – bár utalt rá, hogy e tekintetben néha elbizonytalanodás érzékelhető – fontosnak tartja a testvéregyházak közötti együttműködést.

A diplomatikus (és kissé homályos) megfogalmazás mögött információink szerint nagyon is konkrét sérelmek húzódnak meg: a katolikusok zokon vették, hogy a reformátusok továbbra is „kárhozatos bálványimádással” vádolják őket. A háttérben parázs vita folyik a református hit alapvető tanításait tartalmazó Heidelbergi Káté egyik passzusáról. (A káté kérdés-felelet formájában írott, eredetileg vallásos tartalmú szöveget jelent.)

Szólj hozzá

református katolikus káté hitvita