2013. feb 11.

Kucsák László kezdeményezte a kerületi egyetemisták röghöz kötését!

írta: Lmagazin
Kucsák László kezdeményezte a kerületi egyetemisták röghöz kötését!

A XVIII. kerületből a felsőoktatásba kerülő fiatalok röghöz kötését kezdeményezte Kucsák László, kerületünk fideszes országgyűlési képviselője.

Mint arról több napilap és internetes hírportál is beszámolt, a Fidesz az alkotmányban rögzítené a  hallgatói szerződés lehetőségét is: a javaslat alapján a felsőoktatási tanulmányok államilag finanszírozásának törvényi feltétele lehet a későbbi magyarországi munkavállalás. Azt, hogy a tanulmányok támogatásáért cserébe milyen hosszú ideig kellene Magyarországon dolgozni, törvény állapíthatná meg, de annak lényegét már nem lehetne az Ab előtt megtámadni, nem úgy, mint amikor még csak rendeletben szabályozták azt.

 

 

 

Kucsák igen,Ughy nem?

Az Alkotmány negyedik módosításáról szóló javaslatot 2013. február 8-án nyújtották be a parlamentnek. Több, az Alkotmánybíróság jogkörét csorbító javaslat mellett ez szabályozza, hogy a jövőben az államilag finanszírozott felsőoktatási hallgatókat magyarországi munkavállaláshoz kössék. A javaslatot benyújtó fideszes képviselők, köztük Kucsák László ezzel kívánnak reagálni az Alkotmánybíróság tavaly júliusi döntésére, amely az alaptörvénnyel ellenesnek mondta ki a hallgatói szerződéseket. A javaslatnak van külön érdekessége is. Annak benyújtását Kucsák László támogatta, míg kerületünk másik fideszes országgyűlési képviselője Ughy Attila nem látta el kézjegyével a javaslathoz.

Kucsák László aláírása:

kucsák aláírás.JPG

Ughy nem írta alá:

ughy_aláírás.JPG

A javaslat szövege:

Az Alaptörvény a művelődéshez való jog érvényesülése érdekében rögzíti a felsőfokú oktatásban való részesülés hozzáférhet őségét és a képességeik alapján a felsőfokú oktatásban részesülők — törvényben meghatározottak szerinti, tehát nem mindenkire kiterjed ő és nem feltétlen — támogatását. Annak érdekében, hogy a művelődéshez való jog az állam anyagi támogatásával megvalósuló gyakorlása az Alaptörvény 0) cikkével összhangban az egyén mellett a közösség érdekeit i szolgálja, a Javaslat szerint az Alaptörvény XI. cikk új (3) bekezdése lehetővé teszi, hogy törvény a felsőfokú oktatásban hallgatóként való részvétel anyagi támogatását (a képzés  állami finanszírozását) feltételhez kösse 

. E feltétel két összetevője az alaptörvény M) cikk (1 ) bekezdése szerinti értékteremtő munka megléte, és az, hogy ez Magyarország közösségeinek érdekét szolgálja . Ennek megfelelően a törvény foglalkoztatás vagy vállalkozás keretébe való munkavégzés követelményét állíthatja, akként, hogy az — Magyarországon vagy külföldön — magyar joghatóság alá tartozó jogviszonyban valósuljon meg . Azt az — értelemszerűen a tanulmányok lezárultát követő — időtartamot, amely a felsőfokú oktatásban való részesedéshez nyújtott támogatással arányos feltételt képez, a törvényhozó határozhatja meg, hasonlóképpen a feltételek alóli mentesülés eseteit is .

Szerkesztőségünk természetesen beszámol az ügy fejleményeiről, hisz minden bizonnyal több ezer kerületi családot érint a javaslat elfogadása.

Szólj hozzá

alkotmány pestszentimre kucsák lászló attila;ughy attila; bak ferenc kucsák lászló röghöz kötés Alkotmánybíróság