2013. jún 13.

Kerületi fideszes pénzszivattyút leplezett le a sajtó!

írta: Lmagazin
Kerületi fideszes pénzszivattyút leplezett le a sajtó!

ughya_1.jpgKiderült, amit sokan sejtettek. Pestszentlőrinc és Csepel közpénzeit módszeresen megcsapoló fideszes pénzszivattyút leplezett le a Magyar Narancs című hetilap ma megjelenő száma.

A cikk részletesen feltárja Ughy Attila polgármester múltját. Ebből kiderül, hogyan és mikor került kapcsolatba Wermer Péterrel, aki a két kerületet behálózó, maffia szerűen működő   pénzszivattyú egyik működtetője.  Az írásból kiderül, hogy  több esetben offshore háttérrel rendelkező Wermer Péter vezetésével miként szivattyúzza ki a családi érdekeltségekbe tartozó cégeknek a kerületi közpénzeket. A cikk feltárja, a fideszes rokonok és haverok milliós alibi szerződéseit is.

Az önkormányzati média minden bizonnyal elhallgatja a botrányt! Ezért kéjük ossza meg minél több ismerősével!

A cikk teljes terjedelmében itt olvasható:

A Csepel-Szentlőrinc-tengely 

Intenzív együttműködést vehet észre a jó szemű megfigyelő két dél-pesti szomszédkerület, Pestszentlőrinc-Pestszentimre és Csepel között. A 18. és a 21 kerület városgazda cégei közti személyi átfedések rokoni munkavállalók keresztbefoglalkoztatását éppen úgy lehetővé teszik, mint rokoni tulajdonú cégek egyenes és keresztmegbízásait. Feltűnnek mindkét kerületben a városgazdák vezetőinek egykori céges érdekeltségei is.

Sógorságok, feleségek

A tavalyelőtti év vége felé a XVIII: kerület önkormányzata megbízott egy várpalotai illetőségű céget, a Mechatherm Kft-t a Kondor Béla Közösségi Ház „meglévő légtechnikai rendszerének” felújításával. A cég előző év áprilisában alakult, 2011-es teljes árbevétele alig volt több 7 millió 200 ezer forintnál, ezért a megbízásáért viszont ÁFÁ-val együtt hozzávetőleg 8 milliót kasszírozhatott. A vállalkozást meghívásos pályázat keretében választották ki és a helyi MSZP-frakcióvezető, Kőrös Péter beszámolója szerint mindössze egyetlen érvényes pályázat érkezett, értelemszerűen a későbbi győztesé. A szerencsés cég tulajdonosa, Horváth Péter Csomó Tamás KDNP-s kerületi alpolgármester sógora. 

A szerencseszéria nem ért véget, a csepeli Városgazda is hamar megtalálta a még önálló honlappal sem rendelkező várpalotai kisvállalkozást. Idén januárban „a különböző beruházásokhoz kapcsolódó szakmai előkészítésben történő részvétel”-re kérik fel, majd „az előkészítésben való részvételt” követően februártól 6 hónapon keresztül havi bő félmillió forintért az önkormányzati épületek építési, felújítási, karbantartási munkáinak „előkészítési”, „terveztetési”, „az engedélyeztetési” és „ellenőrzési” feladatainak ellátására kapott megbízást. A megállapodásra jellemző, hogy még a kivitelezési ajánlatok „beszerzését” és értékelését, a szerződéskötésre irányuló javaslattételt és a „szerződés előkészítését” is kiszervezik a szentlőrinci alpolgármester sógorának cégéhez. Mindez azért különösen érdekes, mert a csepeli városgazda cég, a CSEVAK vezérigazgatója, Werner Péter egyúttal a pestszentlőrinci városgazda igazgatósági elnöke is, amely cég szintén adott feladatot a Mechatherm Kft-nek. Ezt nem az önkormányzati cégtől tudjuk. Adatigénylésünkre válaszul ugyanis Banyár László cégvezető csak furcsa jogértelmezését osztotta meg velünk, mely szerint az adatnyilvánosságról szóló szabályozás - nevéből következően - csak önmagukban vett adatokra vonatkozik, teljes szerződésekre nem, ezért ilyeneket nem is áll szándékában kiadni nekünk. Birtokunkba kerültek ugyanakkor olyan dokumentumok, amelyek igazolják, hogy a Mechatherm munkát végzett, tehát feltehetően megbízást teljesített a kerület fenntartásában lévő óvodákkal kapcsolatban is.     

Jöjjön újra Csepel: az itteni önkormányzat rendszeresen és nagy tételben rendel palackozott bort reprezentációs céllal a badacsonytomaji Folly Arborétum Kft-től, melynek ügyvezetője és tulajdonosa Dr Folly Réka, aki meg nem erősített hírek szerint Werner Péter felesége. Kapcsolatuk mindenesetre bizonyítottnak tekinthető és nem csak azért, mert egy borkatalógusban a Folly Arborétum és Borászatot bemutató fényképen közösen szerepelnek. Folly Réka testvére, Folly Péter bt-jében 2007 és 2012 között kültag volt egy Kolozsvárra bejegyzett cég, amelynek kézbesítési megbízottja Werner Péter volt.    

Az általa vezetett csepeli városgazda nem csak a szomszédvár sógorának cégét foglalkoztatja, de alkalmazza Dámsáné Székelyhidi Mónikát is, aki Dámsa József pestszentlőrinci fideszes önkormányzati képviselőnek, a Népjóléti Bizottság elnökének felesége. Kőrös Péter szerint ő is és egy másik helyi fideszes képviselő felesége is a szentlőrinci vagyonkezelőnél kaptak eredetileg állást, Dámsánét azért kellett átmenteni Csepelre, mert az első megoldás védhetetlennek bizonyult. Jelenleg is a lőrinci városgazdánál dolgozik azonban Werner Tamás, a két kerületi önkormányzatot kettős megbízatásával összekötő Werner Péter közeli rokona, forrásaink szerint vezető beosztásban. Banyár László vezérigazgatót azonban hiába kérdeztük erről is és arról sem adott felvilágosítást, mennyi ideig és milyen munkakörben dolgoztak a képviselőfeleségek önkormányzati cégnél. A cégvezető arra hivatkozott, hogy nem köteles kiadni nekünk az érintettek munkaszerződéseit és miután jeleztük neki, hogy nem a teljes szerződésekre, csak ezekre az információkra lennénk kíváncsiak, lezárta a velünk folytatott levelezést. Előzőleg viszont „felhívta” e sorok írójának „figyelmét” arra, hogy neve „nem szerepel a Magyar Narancs impresszumában”, így „alapos okom van feltételezni, hogy Ön nem az a személy, amit levelei alapján állít” (Banyár téved, e cikk szerzőjének neve szerepel az impresszumban).

Excégek és offshore cégek

A két kerületet összekötő újabb szálak kibogozásához érdemes talán ismét Csepelről, egy tavalyi október 8-án lezavart rendkívüli képviselőtestületi üléstől elindulni. A tanácskozás első napirendi pontja a „Csepel déli lakóközpont szociális célú rehabilitációja elnevezésű pályázathoz kapcsolódó döntések meghozatalát” célozta meg. A részben pályázati pénzből, részben önerőből megvalósítani tervezett beruházás százmilliós nagyságrendű, az előterjesztés és a hozzá kapcsolódó vaskos „akcióterületi terv” áttanulmányozására az ülés jegyzőkönyve szerint ennek ellenére is feltűnően kevés idő állt a képviselők rendelkezésére. A javaslat megvitatása során Szenteczky János szocialista frakcióvezető azt szerette volna megtudni, mi indokolja a pályázat egyik részéhez kapcsolódóan megnevezett esetleges konzorciális partnerek kiválasztását, miért épp a Branko Pénzügyi és Számviteli Kft illetve a Branko Befektetési Kft neve szerepel az Akcióterületi Tervben. Werner Péter CSEVAK-vezérigazgató, hogy elejét vegye mindenfajta gyanúsításnak, válaszában határozottan leszögezi, hogy „az említett céghez ügyvezetőként illetve tulajdonosként soha nem volt köze”. Ennek az öntudatos állításnak egyetlen szava sem igaz. A Branko Befektetési Kft-nek Werner alapítója, 1994 októberétől 1995 augusztusáig ügyvezetője és résztulajdonosa is, éppen úgy, ahogy a pestszentlőrinci Vagyonkezelő vezérigazgatója, Banyár László. (Érdeklődésünkre, hogy hogyan oldaná fel jegyzőkönyvezett szavai és a cégjegyzék adatai közti ellentmondást, Werner azt felelte, hogy igenis igazat mondott, hiszen a céget akkoriban, amikor neki köze volt hozzá, máshogy hívták). Wernert egyébként jóval ’95 után is szoros szálak fűzték a Branko Befektetési Kft tulajdonosi köréhez, 2010-ben a Teréz Tetőtér Loft Ingatlanforgalmazó Kft vezető tisztségviselője volt Serfőző Péter, a Branko Befektetési Kft egyik résztulajdonosa társaságában, csepeli munkaszerződésének aláírása előtt nem több, mint két nappal távozott itteni pozíciójából. Távozásakor már hónapok óta egy az offshore-paradicsomként számon tartott Lichtensteinben bejegyzett, a Branko-csoport körüli céghálózatban sűrűn felbukkanó vállalkozás birtokolta közvetve a céget és ez különösen azért meglepő, mert Németh Szilárd polgármester az előző, szocialista kerületi vezetést ostorozva sűrűn beszélt átéltnek tűnő felháborodással az offshore cégek mételyéről. A csoport másik, Csepel lehetséges konzorciumi partnereként szóba kerülő cég, a Branko Pénzügyi és Számviteli Kft tulajdonosai közt pedig a fentebb már említett Folly Réka fordult meg 2003 novembere és 2004 októbere közt.

Pestszentlőrincen pedig, amint arról egy testületi ülés jegyzőkönyve beszámol, a helyi egészségügyi szolgáltató kft-nél a 2011-es évben „a számviteli feladatok ellátását… a Branko Kft vette át”. A tevékenység jellegéből kiindulva feltehető, hogy a Branko Pénzügyi és Számviteli Kft-ről van szó, de biztosat sem erről sem a megállapodás egyéb részleteiről nem tudunk, mert kérdéseinkre másfél hete nem kapunk választ a cégvezetéstől.

Megemlíthető még a cégügyletek között Szép Károly esete, aki a 2011 első felében biztosan a CSEVAK osztályvezetője volt, miközben 2010 decemberében cégével, a Carurbis Kft-vel is szerződést kötött 5 hónapra, havi több, mint 1 millió forint díjazásért a főnöke, Werner Péter. Kérdésünkre, hogy mi indokolta, hogy osztályvezetőjét cégén keresztül is foglalkoztassa, már Werner Péter sem válaszolt.

Németh Szilárd csepeli és Ughy Attila pestszentlőrinci polgármesternek, ha akarják, rengeteg lehetőségük van egyeztetniük egymással a kerületeik közötti együttműködés legmegfelelőbb formáiról, mivel nemcsak az Országházban, de fővárosi közgyűlési képviselőként is együtt dolgoznak.

Ughy polgármester és Werner Péter pedig alighanem a Napi Gazdaságnak köszönhetően ismerik egymást. Ughy egy időben a Napi Gazdaság Kiadó - marketing és értékesítési igazgatóhelyettese volt, Werner pedig a Napi Gazdaság Kiadó Kft ügyvezető igazgatója. A polgármester mindenesetre annyira megbízik Wernerben, hogy márciusban egy fővárosi tulajdonú cég, a Budapest Főváros Városépítési Tervező Kft felügyelőbizottsági tagjának is őt jelölte, a Közgyűlés pedig meg is szavazta a javaslatot, így most már nem csak Csepelen és Pestszentlőrincen, de a fővárosban is vigyáz a pénzünkre.  

 Vári György (Magyar Narancs)

Legyenek Önök is Magyar Narancs előfizetők!

Szólj hozzá

átverés városgazda felelőtlenség xviii kerület attila;ughy attila; wermer péter városgazda zrt banyár lászló fidesz-kdnp XVIII