2013. jan 11.

Büntetőfeljelentést tettek és fegyelmit kezdeményeztek a Városgazda működésével kapcsolatban

írta: Lmagazin
Büntetőfeljelentést tettek és fegyelmit kezdeményeztek a Városgazda működésével kapcsolatban

image0023.pngAz elmúlt két évben megannyi dolgozói panasz és sérelem fogalmazódott meg a különböző fórumokon a Városgazdánál tapasztalható foglalkoztatási viszonyokról. Ebbe beletartozott a véleménynyilvánítás szabadságának korlátozása, a munkatársak vegzálása a fideszes képviselők és "fogdmegemberek" által, az igazságtalan és méltánytalan jutalmazási gyakorlat (a melósoknak semmit, a fideszes kinevezetteknek mindent), az embertelen elbocsátási gyakorlat, valamint a mindenen túlmutató, a közmunkásokat "korbáccsal kell hajtani őket" szlogen.

A megszámolhatatlan igazságtalanság és embertelenség mellett számos esetben törvénysértő gyakorlatról is hallani lehetett a Városgazda foglalkoztatási és munkavédelmi gyakorlatával kapcsolatban. Az ügyekre az ellenzék is felfigyelt és Kőrös Péter, az MSzP frakcióvezetője részletes tájékoztatást kért Banyár Lászlótól, a Városgazda vezérigazgatójától. Levelében információkat kért a társaság vonatkozó szabályozásáról, javadalmazási rendszeréről, valamint nyilatkozatokat a vezérigazgatótól arra vonatkozóan, hogy a jogszabályi előírásoknak megfelelően működik-e a cég. A Városgazdának elvileg 15 napja lett volna válaszolni.

“Infó tv. 26. § (1) Az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szervnek vagy személynek (a továbbiakban együtt: közfeladatot ellátó szerv) lehetővé kell tennie, hogy a kezelésében lévő közérdekű adatot és közérdekből nyilvános adatot - az e törvényben meghatározott kivételekkel - erre irányuló igény alapján bárki megismerhesse.”

banyár_1.jpgMiután az első határidő letelt, Banyár vezérigazgató további időt kért a válaszadásra, de ezt követően egyszerűen megtagadta a választ, arra hivatkozva, hogy a Városgazda Nonprofit Zrt. nem közszolgáltató (???) és ezért rá nem vonatkoznak az Infó. tv. rendelkezései. (Megj.: furcsa, hogy Banyár László nincs tisztában azzal, hogy Ő egy közszolgáltató cég vezérigazgatója, mert ha a körülményekből ez nem is derülne ki egyértelműen számára, akkor is tudnia kell, hisz az általa aláírt - az Önkormányzattal kötött alapvető - Feladatellátási szerződés számtalan helyen meghivatkozza ezt a nyilvánvaló tényt.)

Tekintettel az adatszolgáltatási kötelezettség megtagadására, a szocialisták feljelentést tettek visszaélés közérdekű adatokkal gyanúval kapcsolatban, valamint Banyár László ellen fegyelmi intézkedést kezdeményeztek a Testületnél. Az eredeti és ennél sokkal súlyosabb problémára vonatkozóan pedig - miszerint a társaság munkaügyi szabályozása, alkalmazott módszerei és a munkavédelmi környezete megfelel-e a jogszabályoknak - önkormányzati célellenőrzést kezdeményeztek.

Tudomásunk szerint ez a sokadik feljelentés, melyet a Városgazda működésével kapcsolatban kezdeményeztek. Talán még emlékezetes, miszerint korábban a Városgazda  - a feltételezések szerint - nem tudott szabályosan elszámolni az önkormányzati támogatással, ami több tízmilliós károkozással is járhatott.

Szólj hozzá