2014. okt 09.

300 kerületi otthonával hazardírozott a Fideszes élcsapat

írta: Lmagazin
300 kerületi otthonával hazardírozott a Fideszes élcsapat

havanna másolata.jpgJó híreket kaptunk a korábban sokszor lesajnált, emberi küzdelmekkel teli Havanna-lakótelepről. A korábban biztos csőddel szembenéző Csontváry utcai lakosok szembenéztek saját kilátástalan helyzetükkel, és úgy döntöttek, hogy egymásra támaszkodva, a kölcsönös együttműködésben bízva úrrá lesznek az évek óta tornyosuló problémahalmazon. Így a korábban fideszes körökben panel-proliként emlegetett emberek megmutatták, hogy milyen is a valódi civil kurázsi.

Talán sok olvasónk emlékszik, hogy az elmúlt években többször is hírt adtunk, hogy a csontváry utca 30-38. számú Társasház lakói milyen kilátástalan küzdelmet folytatnak, hogy sikerüljön megszabadulniuk az akkori közös képviselőtől, a TH18 Kft-től. A hónapokon át tartó küzdelemben az érintettek sok esetben komoly vádakkal illették egymást, és az országos médiát is megjárta az ügy: például ebben az Indexes korabeli vezető anyagban. Most több, mint másfél évvel a korabeli társasházkezelő, a TH18 Kft.-től való megszabadulás okán tisztább képük van a lakóknak az Ughy Attila polgármester által kinevezett menedzsment tevékenységéről. Ez annak köszönhető, hogy a társasház több évre visszamenőleg újrakönyveltette a korábbi gazdasági eseményeket, annak érdekében, hogy felmérje valós gazdasági helyzetét, és tisztázza, hogy a korábbi társasházkezelővel szemben milyen követelései vannak. Miután az elmúlt években blogunk is támogatta a társasház küzdelmét a fideszes vezetésű gazdasági társaság erkölcstelen üzletpolitikájával szemben, most is megosztjuk Önökkel, hogy az újrakönyvelés során milyen megállapításokat tett a társasház új közös képviselője. A megállapítások minden kommentár nélkül önmagukért beszélnek, kiemelés általunk:

"2013. január 31.-i megválasztásunk után csak két és fél hónapra kaptuk meg a Társasház iratanyagait, melyek akkor kerültek a TH18 részéről utólagos visszakönyvelésre, kinyomtatásra.Átvételünk során a teljes 2011-2012 évi pénztárral nem tudtak elszámolni, a könyvelés több helyen hiányos és zavaros volt, a teljesítések nem voltak igazolva és a tulajdonosi befizetések nem nyomon követhető módon voltak könyvelve.

A beruházásokkal kapcsolatban megállapítható, hogy a TH18 gondatlansága a társasházat teljes csődbe juttatta az alábbiak miatt: ...

Több hónapos jogi procedúra után sikerült a közel 100 millió forintos téves utalás miatt fennálló követelést tisztázni, és így a panel programot befejezni. A ZBR program támogatási szerződése a TH18 által nem lett aláírva és ezt is csak az utolsó pillanatban sikerült megkötnünk, különben a társasház elesett volna a közel 100 milliós állami támogatástól.

... mindig újabb problémákkal szembesülünk, így volt ez tavaly év végén is, amikor a társasház régi biztosítója, aki már 2012-ben felmondta a szerződést (Generali Providencia) fizetési meghagyást adott be a társasház ellen 4,5 millió forint értékben. Ezt a fizetési meghagyást 2013-ban vette át a TH 18 és nem mondott ellen, minket késve tájékoztatott, így a fizetési meghagyás jogerőre emelkedett. Sajnos a társasháznak - bár a biztosító nem szolgáltatott, és követelését nem tartjuk jogalapozottnak-, mégis ki kell fizetnie. ...

Szeretném megjegyezni, hogy az Önkormányzat a közös költség fizetésének 2013. II. félévtől nem tesz eleget, arra hivatkozva, hogy az ELMÜ kifizetést 8 millió forintban a társasház helyett megtették. ... Az Önkormányzattal szükséges lesz egy mélyebb egyeztetés, mivel a könyvelésből egyértelműen kimutatható, hogy a beruházási tartozás részükről még fennáll, és ez az összeg 16 millió forint.

Sajnos a korábban említett többszáz milliós tartozásból még mindig van közel 16 millió szállítói követelés, melynek egy részét nem ismerjük el jogosnak, és csak per alapján bírósági kötelezésre vagyunk hajlandóak kifizetni (TH18, Vagyon 18 Kft.)"

Ugyan szerencsére a ház lakói mára kikerültek a csődveszély fenyegető rémképe alól, és már látszik a fény az alagút végén, érdemes felidézni, hogy mely szereplők aktív közreműködésével jutott válságba a ház gazdálkodása. A fentiekből is látható, hogy 2011-13 között akkora káosz volt a TH18 Kft környékén, amilyen normálisan működő cégeknél nem fordulhatna elő. Nyílvánvaló, hogy a kaotikus állapotok mögött jelentős szerepe volt a pártpolitikai alapon kinevezett vezetőknek, illetve a fideszes káderpolitikának is.

A legkomolyabb kritikákat korábban is dr. Tóth Tibor József ügyvezető kapta, aki a munkatársai vegzálásában és a társasházi lakók csuklóztatásában szerzett elvitathatatlan "érdemeket". Dr. Tóth agresszív és kiszámíthatatlan magatartása, szakmaiatlan döntései, - és mint a leírtakból látszik - vétkes mulasztása hozzájárulhatott a társasház gazdálkodásának példátlan megrogyásához. dr.Tóthot, Ughy Attila korábbi munkatársa Werner Péter hozta a céghez, Tóth és Werner egykori diáktársak voltak a hírek szerint.

Megkérdőjelezhetetlen a felelőssége Kiss Istvánnak, korábbi állandó bukott fideszes képviselőjelöltnek, aki a tényekre fittyet hányva folyamatosan és elvtelenül azzal hitegette a társasház lakóit, hogy minden rendben van a TH18 háza táján, és senkinek se jusson eszébe a közös képviselet lecserélése, mert akkor a társasháznak vége lesz. Kiss István azután jutott vezető szerephez a Városgazda berkeiben, hogy fiát Kiss Róbertet képviselőnek választották a kereszténydemokraták színeiben.

kiss robert fidesz 18.jpgUgyanakkor Kiss Róbert is részese volt a folyamatnak, aki  sok havannai lakost próbált hamis ígéreteivel megtéveszteni. A rasszizmussal megvádolt Kiss Róbert ugyanúgy hátráltatta a folyamatot, mint egyenesági felmenője, vagy Tóth. Kiss ahelyett, hogy az őt megválasztó embereknek képviselte volna az érdekét, a fideszes kottából játszva 300 havannai lakos otthonával hazardírozott.

Mindenki eldöntheti, hogy az elmúlt négy évben mennyire volt jó kezekben a kerület. Az biztos: a havannai lakók csak maguknak, és a nyilvánosságnak (szerénytelenül talán blogunknak is) köszönhetik, hogy kikerültek a pokoli helyzetből. 

 

Szólj hozzá